مواد درسی پایه ششم ابتدایی مصوب و ابلاغ شد

19 اردیبهشت 1391 ساعت 21:13
در هشتصدوپنجاه‌ودومین جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش اهداف کلی، برنامه‌های درسی و مواد درسی پایه ششم ابتدایی تصویب شد و به امضای رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی آموزش و پرورش رسید.

براساس این مصوبه وزارت آموزش و پرورش مکلف به برنامه‌ریزی و ساماندهی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان تا پایان دوره ابتدایی، تهیه و تدوین کتب درسی و مواد آموزشی پایه ششم ابتدایی گردید.

تکمیل، تعمیق و تثبیت اهداف مصوب دوره ابتدایی متناسب با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش همسو با برنامه درسی ملی، تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان در راستای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه متناسب با موقعیت‌ها و نیازهای جدید و پاسخ به اقتضائات آن و کسب آداب و مهارت‌های ضروری برای ورود به دوره تحصیلی بعدی از اهداف کلی پایه ششم است.

این گزارش می‌افزاید: تربیت عقلانی و تقویت تفکر و تعقل، تعمیق باور به ارزشمندی نهاد خانواده، وطن، فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی و ارج نهادن به میراث فرهنگی، قانون، صداقت و پاکی، تقویت باور به هدفمندی خلقت، آیه بودن آن، ارزشمندی مخلوقات مدارک قوانین و زیبایی‌های جهان آفرینش، آشنایی با آداب و مهارت‌های زندگی و ... از اهداف برنامه‌های درسی پایه ششم عنوان شده در این مصوبه است.

قرآن (3 ساعت)، تعلیمات دینی و اخلاق(2 ساعت)، زبان و ادبیات فارسی(5 ساعت)، مطالعات اجتماعی و آداب زندگی(3ساعت)، ریاضیات(4 ساعت)، علوم تجربی(2 ساعت)، هنر(2 ساعت)، سلامت و تربیت‌بدنی(2 ساعت)، تفکر و پژوهش(1ساعت) و کار و فناوری(1 ساعت) دروس تعیین‌شده برای پایه ششم در این مصوبه است که جمعاً 25 ساعت می‌باشد و یک ساعت از درس قرآن به صورت تجمیعی برای تقویت روخوانی و روان‌خوانی و انس با قرآن اختصاص می‌یابد.

همچنین، مجموع ساعات درسی سالانه دوره ابتدایی شامل 850 ساعت تعیین شده است.